Kosten deelname programma van de BOM

Deelname fee voor de ondernemersreis is 950 euro excl. BTW.

De kosten zijn een bijdrage voor het algemene programma (zondag tm vrijdag), gezamenlijk lokaal transport, maaltijden die onderdeel zijn van het programma, beursbezoek en matchmaking. 
De deelname fee geldt per bedrijf voor deelname van één persoon.

Voor deelname van een tweede persoon betaal je € 750 euro excl. BTW.

Je reis- en verblijfkosten, en eventuele kosten voor visa of tolken zijn voor eigen rekening.
Vluchten en hotels dienen zelf te worden geboekt. Op het tabblad "Logistiek en Hotels" staan alle hotels vermeld met de juiste datums erbij. De treinreizen zullen gezamenlijk voor je worden geboekt door de organisatie.


Algemene voorwaarden

 1. Het aanmeldingsformulier dient volledig te zijn ingevuld.
  Inschrijven is mogelijk tot en met vrijdag 12 juli 2024.
 2. Per organisatie mogen er max. 2 personen deelnemen.
 3. Deelname aan deze missie staat open voor bedrijven en kennisinstellingen die in Nederland gevestigd zijn en die passen binnen bovenstaande opzet en inhoudelijke focus.
 4. Deelnemer(s) neemt deel aan het volledige programma. Indien hiervan wordt afgeweken blijft de prijs gelijk, zijn de afwijkende onderdelen voor eigen organisatie en verantwoordelijkheid en zijn de kosten voor eigen rekening.
 5. Deelnemer(s) is zelf verantwoordelijk voor het boeken van vluchten en hotels welke duidelijk en tijdig gecommuniceerd zullen worden door de organisatie.
 6. De aanmelding is geaccepteerd, nadat de deelnemer hierover een bevestiging heeft ontvangen.
 7. De organisatie behoudt zich het recht voor inschrijvingen die na de vermelde sluitingsdatum zijn aangemeld te weigeren.
 8. De organisatie behandelt aanmeldingen in volgorde van binnenkomst, waarbij wij ons het recht voorbehouden om aanmeldingen te weigeren, indien hiertoe naar ons oordeel gegronde redenen bestaan. Bij deze beoordeling wordt onder meer gelet op de doelstellingen van de deelnemer, het karakter van de missie, een evenwichtige samenstelling van het deelnemersveld.
 9. De organisatie behoudt zich het recht voor om aanmeldingen te annuleren indien er sprake is van het niet op tijd aanleveren van de benodigde informatie ten behoeve van een goed verloop van de organisatie, te denken valt onder meer aan volledig ingevulde intakeformulieren.
 10. Annulering is kosteloos mogelijk tot 30 dagen voor vertrek. Hierna wordt er 50% van het deelnamefee in rekening gebracht.
 11. Als in individuele gevallen de organisatie tot de conclusie komt dat bij de omschreven doelstellingen geen match kan worden gevonden, dan wordt de deelnemer hierover geïnformeerd en kan de deelnemer indien gewenst kosteloos annuleren.
 12. Factuur voor deelname aan de ondernemersreis dient binnen 30 dagen na dagtekening te zijn voldaan.
 13. De deelnemer krijgt na afloop een evaluatieformulier toegestuurd en vult deze zo volledig mogelijk in. 
 14. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld als er niet aan alle voorwaarden is voldaan door deelnemer(s).