Er liggen volop kansen in Jiangsu
 

De provincie Jiangsu is een hoogtechnologische regio en kent het hoogste bruto binnenlands product van alle Chinese provincies. Jiangsu vormt het directe achterland van de metropool Shanghai, kent de tweede grootste private sector in China, en is bij uitstek een interessante partner met een groeiende markt. De sectoren hightech en agrifood zijn er sterk in ontwikkeling en vanuit de overheid wordt veel geïnvesteerd in innovatie, wetenschap en technologie.

China zit momenteel in een transitie van ‘fabriek van de wereld’ naar een wereldmacht die op hoogtechnologisch vlak kan concurreren met de rest van de wereld. Daarnaast is er veel aandacht voor het oplossen van maatschappelijke problemen zoals milieuvervuiling en voedselkwaliteit, maar ook de kwaliteit van de leefomgeving.

Brabant heeft de afgelopen 25 jaar een sterke band met de provincie Jiangsu opgebouwd. Ook zijn we er lokaal vertegenwoordigd met het Brabant Representative Office en werken we nauw samen met het Netherlands Business Support Office (NBSO) in Nanjing. Omdat samenwerking met Chinese partners start met het opbouwen van een netwerk en relaties, koppelen we Brabantse bedrijven aan het opgebouwde netwerk ter plaatse zodat ze een vliegende start kunnen maken op de Chinese markt.

Achtergrondinformatie Jiangsu:
- marktonderzoek "Kansen in Jiangsu"
- video Nanjing
- Jiangsu Agrifood Report