Kosten deelname programma van de BOM

Deelname fee voor de ondernemersreis is 800 euro excl. BTW.

De kosten zijn een bijdrage voor het algemene programma (maandag tm vrijdag), gezamenlijk lokaal transport, maaltijden die onderdeel zijn van het programma en matchmaking. De deelname fee geldt per bedrijf voor deelname van één persoon. Voor deelname van een tweede persoon betaalt u € 400 euro excl. BTW.

Uw reis- en verblijfkosten, en eventuele kosten voor visa of tolken zijn voor eigen rekening.


Deelname fee voor het strategisch Agrifood programma is 300 euro excl. BTW.

De kosten zijn een bijdrage voor het algemene programma (woensdag tm vrijdag), gezamenlijk lokaal transport, maaltijden die onderdeel zijn van het programma. De deelname fee geldt per bedrijf/organisatie voor deelname van één persoon.

Uw reis- en verblijfkosten, en eventuele kosten voor visa of tolken zijn voor eigen rekening.


SIB voucher van RVO
Met een missievoucher neemt u deel aan een uitgaande handelsmissie. Voor de deelname fee kunt u een SIB missievoucher aanvragen. Kijk op de website van RVO voor meer informatie hierover en de criteria waar u als bedrijf aan moet voldoen om hiervoor in aanmerking te komen.  


Algemene voorwaarden

 1. Het aanmeldingsformulier dient volledig te zijn ingevuld.
 2. Per organisatie mogen er max. 2 personen deelnemen.
 3. Deelnemer(s) neemt deel aan het volledige programma. Indien hiervan wordt afgeweken blijft de prijs gelijk, zijn de afwijkende onderdelen voor eigen organisatie en verantwoordelijkheid en zijn de kosten voor eigen rekening.
 4. De aanmelding is geaccepteerd, nadat de deelnemer hierover een bevestiging heeft ontvangen.
 5. De organisatie behoudt zich het recht voor inschrijvingen die na de vermelde sluitingsdatum zijn aangemeld te weigeren.
 6. De organisatie behandelt aanmeldingen in volgorde van binnenkomst, waarbij wij ons het recht voorbehouden om aanmeldingen te weigeren, indien hiertoe naar ons oordeel gegronde redenen bestaan. Bij deze beoordeling wordt onder meer gelet op de doelstellingen van de deelnemer, het karakter van de missie, een evenwichtige samenstelling van het deelnemersveld.
 7. De organisatie behoudt zich het recht voor om aanmeldingen te annuleren indien er sprake is van het niet op tijd aanleveren van de benodigde informatie ten behoeve van een goed verloop van de organisatie, te denken valt onder meer aan volledig ingevulde intakeformulieren.
 8. Annulering is kosteloos mogelijk tot 30 dagen voor vertrek. Hierna worden kosten in rekening gebracht.
 9. Als in individuele gevallen de organisatie tot de conclusie komt dat bij de omschreven doelstellingen geen match kan worden gevonden, dan wordt de deelnemer hierover geïnformeerd en kan de deelnemer indien gewenst kosteloos annuleren.
 10. Factuur voor deelname aan de ondernemersreis dient binnen 30 dagen na dagtekening te zijn voldaan.
 11. De deelnemer krijgt na afloop een evaluatieformulier toegestuurd en vult deze zo volledig mogelijk in.